Elke zondag de leukste gratis concerten

Elke zondag de leukste gratis concerten

Houtmanplantsoen Concerten

Vrienden van de Houtman

Bij de Houtmansplantsoenconcerten zijn er veel trouwe fans en veel van die fans worden echte vrienden.

Deze “Vrienden van de Houtman” dragen mede bij aan het succes van de concerten en hebben een streepje voor.  Jaarlijks betalen zij 15 euro per persoon of 25 euro voor twee partners. Zij  ontvangen bij het begin van het seizoen het programma en zijn verzekerd van een zitplaats bij elk concert.

HPC 1-7-18 28

Vriend worden?

Je kunt je aanmelden via de postbus of door het bedrag (15 euro per persoon of 25 euro voor twee partners) over te maken op rekeningnummer: NL 51 INGB 0009 4441 86 t.n.v.

Stichting evenementen Gouda.

Vermeld duidelijk naam, adres en email. De Vriendenpas ligt vanaf het eerste concert, in 2019  is dat 23 juni, bij de organisatietafel voor u klaar.

Je  kunt je ook persoonlijk opgeven bij de organisatietafel in het Houtmansplantsoen.

PARTNERS & SPONSORS