Elke zondag de leukste gratis concerten

Elke zondag de leukste gratis concerten

Houtmanplantsoen Concerten

Vrienden van de Houtman

De Houtmansplantsoenconcerten hebben veel trouwe fans en veel van die fans worden echte vrienden.

Vrienden van de Houtman dragen mede bij aan het succes van de concerten en hebben een streepje voor. De vrienden ontvangen het programma aan het begin van het seizoen en er wordt een zitplaats voor hen gereserveerd.

Als het echter mooi weer is en er worden veel bezoekers verwacht dan vragen we wél om een half uur vóór aanvang van het concert aanwezig te zijn. De stoelen zijn dan zo in trek dat we ze ook graag aan anderen verhuren.

HPC 1-7-18 28

Vriend worden?
Je kunt je aanmelden via de postbus of door het bedrag (15 euro per persoon of 25 euro voor twee partners) over te maken op rekeningnummer NL 51 INGB 0009 4441 86 ten name van de Stichting Evenementen Gouda.

Vermeld duidelijk naam, adres, email.

De vriendenpas ligt vanaf het eerste concert klaar, dat is in 2024 op zondag 30 juni.

Je kunt je ook altijd persoonlijk opgeven bij de organisatietafel in het Houtmansplantsoen.

 

PARTNERS & SPONSORS